Výměna svodového vedení Na Slupi před

Výměna svodového vedení Na Slupi před