Výměna svodového vedení Na Slupi po

Výměna svodového vedení Na Slupi po